Mẫu Biên Bản Làm Việc thông dụng nhất hiện nay

Biên bản làm việc là văn bản không thể thiếu được trong mỗi buổi hợp, buổi meeting hay gặp gỡ giữa các đối tác công việc với nhau. Biên bản làm việc tóm tắt lại buổi họp, cũng như quá trình làm việc giữa 2 bên, có thể coi là một phần nhật ký của cuộc họp. Sau này, khi cần đối soát lại điều gì, ta chỉ cần xem lại mẫu biên bản làm việc để nắm bắt được tình hình. Hôm nay, review.edu.vn xin gửi đến các bạn một  số thông tin liên quan đến biên bản làm việc và mẫu biên bản làm việc chuẩn nhất hiện nay, được lưu hành rộng rãi.

Biên bản làm việc là gì?


Biên bản làm việc là văn bản ghi chép lại những sự việc đã hoặc đang xảy ra trong quá trình trao đổi, họp bàn giữa hai hay nhiều người với nhau. Biên bản này không có hiệu lực pháp lý mà chủ yếu được dùng để làm căn cứ chứng minh các sự việc đã diễn ra. Khi xem lại biên bản, người đọc có thể nắm bắt được toàn bộ tình hình của buổi làm việc đã diễn ra.

Yêu cầu của biên bản làm việc


Biên bản làm việc được sử dụng khi một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần trình bày lại nội dung làm việc hay thỏa thuận giải quyết một vấn đề đã được thông qua cần có sự ký nhận của những người tham gia.

Chính vì vậy, một biên bản làm việc phải đáp ứng được một số yêu cầu dưới đây:

  • Sự việc, sự kiện, các số liệu phải chính xác, cụ thể, chi tiết;
  • Người lập biên bản phải ghi chép đầy đủ, trung thực, khách quan, không đưa cảm xúc cá nhân và đánh giá chủ quan vào biên bản;
  • Nội dung rõ ràng, mạch lạc, có trọng điểm;
  • Thông tin chặt chẽ, logic, theo trình tự diễn biến của buổi làm việc;
  • Ngôn từ súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, không dùng từ nhiều nghĩa gây hiểu lầm cho người đọc;
  • Tuân thủ về nội dung và hình thức.

Lưu ý khi viết biên bản làm việc


Để đảm bảo giá trị cho biên bản làm việc, người viết biên bản phải lưu ý những vấn đề dưới đây:

  • Nội dung và phạm vi làm việc phải hợp pháp, không trái quy định của pháp luật, không thỏa thuận, trao đổi các ngành nghề bị pháp luật cấm.
  • Cần ghi chú đầy đủ, chính xác và chi tiết, nhất là các vấn đề trọng tâm. Nếu lời nói của đại diện các bên thì cần ghi lại nguyên văn để những người không tham gia có thể hiểu trọn vấn đề và dễ dàng thực hiện.
  • Nên xác định và ghi rõ vấn đề đã được thống nhất và thông qua; thời gian, thời điểm thực hiện thỏa thuận, nếu không buổi làm việc sẽ trở nên vô nghĩa và không một ai chịu trách nhiệm thực hiện.
  • Biên bản làm việc phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp của mỗi bên hoặc từng người tham gia buổi làm việc hoặc đại diện hợp pháp của người đó. Chữ ký này ghi nhận các bên, các thành phần tham gia đã xác nhận kết quả làm việc và đây sẽ là một trong những căn cứ ràng buộc trách nhiệm giữa các bên.

Hướng dẫn viết Biên bản làm việc 2021


(1) Tên biên bản phải ngắn gọn, nêu bật được nội dung chính của buổi làm việc.
Ví dụ:
– Về việc xây dựng nhà ăn xã hội hóa;
– Về việc thay đổi phương thức vận chuyển hàng hóa
……

(2) Ghi đầy đủ thông tin của tất cả những thành phần tham gia làm việc.

Trường hợp buổi làm việc diễn ra giữa các đối tác với nhau, có thể chi tiết thêm thông tin về người đại diện, chức vụ, địa chỉ, nghề nghiệp, Số CMND hoặc số hộ chiếu, số điện thoại liên hệ.

Trường hợp buổi làm việc giữa người sử dụng lao động và người lao động thì biên bản làm việc ghi họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đại diện của tập thể lao động, tổ trưởng các tổ sản xuất,…

(3) Nội dung làm việc nên ghi chi tiết theo trình tự diễn biến thời gian của buổi làm việc. Các nội dung quan trọng phải được trình bày rõ ràng, dễ hiểu.

Nếu buổi làm việc có đưa ra nhiều phương án để giải quyết vấn đề thì các phương án này đều phải được ghi vào biên bản, và đương nhiên, không thể thiếu phương án được các bên thống nhất quyết định thực hiện.

Ngoài ra, không được bỏ qua các ý kiến đóng góp, xây dựng của các cá nhân có liên quan tham gia buổi làm việc.

(4) Biên bản làm việc phải có đầy đủ chữ ký của các bên tham gia. Trường hợp cá nhân, thành phần không đồng ý với phương án giải quyết và không ký vào biên bản thì người viết biên bản cũng phải ghi và nêu rõ lý do.

Mẫu biên bản làm việc thông dụng nhất hiện nay

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, hồi ……. giờ ……… ngày ……… tháng ………. năm ……….

Tại …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Chúng tôi gồm:
1/ ………………………………………………………. Chứcvụ: ………………………. Đơn vị …………………………..
2/ ………………………………………………………. Chức vụ: ……………………… Đơn vị …………………………..
Đã làm việc với:
1/ Ông (bà): ………………………………………….. Năm sinh …………………….. Quốc tịch ……………………..
Nghề nghiệp ………………………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Giấy CMND/Hộ chiếu số:………………………… Ngày cấp …………………….. Nơi cấp ……………………….
2/ Ông (bà): …………………………………………… Năm sinh …………………….. Quốc tịch ……………………
Nghề nghiệp ……………………………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Giấy CMND/Hộ chiếu số: …………………………. Ngày cấp …………………….. Nơi cấp ……………………..
Nội dung làm việc:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Biên bản kết thúc vào hồi ……… giờ ……… ngày ……… tháng ……… năm ………
Biên bản được lập thành………bản; mỗi bản gồm …………………………………………… tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho ………………………………………………………………..01 bản.
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.
Ý kiến bổ sung khác (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải về Mẫu biên bản làm việc chính xác nhất hiện nay : mau-bien-ban-lam-viec

Trên đây là Mẫu Biên bản làm việc 2021 mới nhất do review.edu.vn cung cấp. Biên bản này đơn giản và súc tích nhưng vẫn trình bày được đầy đủ các nội dung cần thiết, đặc biệt, được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *