Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch chính xác nhất theo quy định hiện hành

Mẫu sơ yếu lý lịch chuẩn nhất theo quy định, là một phần quan trọng của quá trình chuẩn bị hồ sơ xin việc. Sơ yếu lý lịch chứa nhiều thông tin cá nhân. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cách viết sơ yếu lý lịch đúng cách và mẫu sơ yếu lý lịch chính xác theo quy định hiện hành, cùng theo dõi nhé!

Những yêu cầu cơ bản khi viết sơ yếu lý lịch

  • Viết sơ yếu lý lịch đúng và đủ thông tin, tránh lan man và đặc biệt là điền sai thông tin
  • Trình bày sạch đẹp, thống nhất về màu chữ, phông chữ (đánh máy), không tẩy xóa (viết tay).
  • Ảnh nghiêm túc, đúng chuẩn ảnh thẻ, đúng cỡ ảnh – 4×6

Cách viết sơ yếu lý lịch theo mẫu có sẵn

Dưới đây là nội dung đã được in trong mẫu có sẵn bán kèm trong các bộ hồ sơ xin việc, bạn chỉ việc mua bộ hồ sơ tại các tiệm tạp hóa hoặc phòng photo, sau đó điền theo hướng dẫn bên dưới.
Phần họ và tên: Viết HOA họ tên. Nội dung trùng khớp với với thông tin ở trên chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu.
Giới tính Nam/Nữ: Giới tính là nam thì ghi “nam” nếu là nữ thì ghi “nữ”
Sinh năm: Viết đúng thông tin ngày tháng năm sinh trong giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu.
Nơi đăng ký hộ khẩu đăng ký thường trú: Trình bày rõ thông tin về thôn (số nhà, đường phố), xã (phường) huyện (quận), tỉnh (thành phố) nơi mà công dân đăng ký thường trú theo đúng quy định của pháp luật.
Nơi ở hiện tại: Người làm sơ yếu lý lịch khai rõ thông tin về nơi ở hiện tại, cụ thể về thông tin số nhà, đường phố trực thuộc quận, huyện, thành phố nào.
Số điên thoại: Điền 1 số điện thoại mà bạn đang dùng, thường xuyên dùng. Khi cần báo tin cho ai, ở đâu:
Ghi rõ về thông tin địa chỉ số điện thoại của người cần báo tin nên là số điện thoại của người thân trong gia đình như bố, mẹ, anh chị em.
Bí danh: Ghi rõ bí danh của bản thân hay sử dụng, trường hợp không có bí danh có thể bỏ qua.
Nguyên quán: Là nơi sinh sống của ông, bà nội, cha đẻ, trường hợp cá biệt có thể ghi theo quê quán của người mẹ để hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ bố, mẹ). Ghi theo nguyên quán trên chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân.
Dân tộc: Viết tên dân tộc của bản thân như dân tộc Kinh, Thái, Tày, Nùng, Mường…
Tôn Giáo :Bạn theo tôn giáo nào thì ghi rõ. Ví dụ: đạo Phật, đạo thiên chúa, đạo hồi. Nếu không theo tôn giáo nào thì điền là không.
Thành phần gia đình sau cải cách ruông đất:  Điền thông tin về thành phần của gia đình bạn theo đúng quy định của pháp luật, có thể là cố nông, bần nông, trung nông, địa chủ, viên chức hay công chức.
Thành phần bản thân gia đình hiện nay: Gia đình bạn thuộc thành phần nào sẽ điền thông tin vào đó là công nhân, công chức, viên chức, nhân viên hay thợ thủ công, bộ đội, nhà văn, nhà báo…
Trình độ văn hóa: Viết rõ thông tin 12/12 chính quy hay 12/12 bổ túc văn hóa. Trình độ ngoại ngữ: Bạn hãy ghi những nằng cấp, chứng chỉ, trường ngoại ngữ mà bạn có và đã, đang theo học chẳng hạn như đại học Anh Ngữ, Pháp Ngữ hay Nga Ngữ; Bằng IELTS 6.0, …
Điền nơi và ngày kết nạp Đảng Cộng Sản Việt Nam: Viết rõ thông tin về ngày tháng năm nơi kết nạp Đảng (Chi bộ, đảng bộ cơ sở, huyện tỉnh hoặc cơ quan Trung Ương), nếu chưa vào Đảng thì có thể bỏ qua không điền nhé. Ngày và nơi kết nạp vào Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh: Viết rõ ngày tháng năm và nơi kết nạp vào Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh ở trong sổ kết nạp Đoàn nhé
Nghề nghiệp và trình độ chuyên môn: Tùy theo trình độ đào tạo chuyên môn của bản thân viết theo loại văn bằng mà mình được cấp, thuộc chuyên ngành nào, học chính quy hay học chính thức, liệt kê tất cả các loại văn bằng có liên quan.
Cấp bậc được hưởng: Ghi rõ thông tin về bậc lương chính mà bản thân đang được hưởng hiện nay.
Lương chính hiện nay: Lương chính của bạn hiện nay đang theo ngạch nào là chuyên viên cao cấp, hay kỹ thuật viên, kỹ sư, giáo viên… Nếu là sinh viên hay học sinh chưa có thu nhập có thể bỏ trống.
Ngày nhập ngũ, ngày xuất ngũ, lý do: Ghi rõ ngày tháng, năm nhập ngũ, ngày xuất ngũ và lý do xuất ngũ. Nếu chưa có thể bỏ trống.
Quá trình hoạt động của bản thân: Tóm tắt hoạt động của bản thân, bạn nên điền những mốc sự kiện trong 12 năm trở lại đây.
Khen thưởng: Viết rõ thông tin về ngày tháng năm cũng như hình thức khen thưởng. Nếu không có có thể ghi “Chưa có”.
Kỷ luật: Viết rõ tháng năm, lý do sai phạm và hình thức kỷ luật theo quy định. Nếu không có có thể bỏ qua hoặc ghi Chưa có.

Mẫu sơ yếu lý lịch theo quy định hiện hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

Họ và tên:………………………………………….Nam, nữ:………..……………
Sinh năm:…………………..…………..…………………………..………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay (1) :……………..……..…………….
Chứng minh thư nhân dân số:……………..…….cấp tại…….…..…………….
Ngày………….tháng……….năm …………..
Khi cần báo tin cho ai, ở đâu (2)? …………………………………………………

Số (3)…………………………………………….

Ký hiệu (4)………………………………………

Họ và tên:……………………..…………………….Bí danh:…………………….
Tên thường gọi………………………………………………………..……………
Sinh ngày………tháng ……….năm ……….tại (5):…………………………..…..
Nguyên quán (6):……………………….…..……………………………….…..…..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay (7):………..………………….………
Nơi ở hiện tại (8):…………………….………………………………………..……
Dân tộc:……………………..….Tôn giáo…………………………………….……
Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp) (9)……………………..…………………………………………..……………
Thành phần bản thân hiện nay (10):……………………………..………………..
Trình độ văn hóa (11)…………………Trình độ ngoại ngữ (12):..………..………
Kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày…….tháng……năm………..…..…….
Nơi kết nạp:…………………………………….…….…………………..…………
Kết nạp Đoàn TNCS HCM  ngày…….tháng..……năm…………………………
Nơi kết nạp:…………………………….………………..….………………………
Tình trạng sức khỏe hiện nay (13):………………………..………………………
Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn (14) ……………..…..…………………
Cấp bậc (15):…………………….Lương chính hiện nay (16):………….………….
Ngày nhập ngũ QĐNDVN(TNXP) ………….. ngày xuất ngũ………..…………
Lý do:……….……………………..……………………..………………………….

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố:…………….…………..….Tuổi…..……..Nghề nghiệp……..……
Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? ở đâu? (17)
……………………………………………………………………..……………………………
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? ở đâu? (18)
…..……………………………………………………………………………………
Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (19) (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)
…………………………………………………………….…………………………
Họ và tên mẹ:………………….Tuổi………..Nghề nghiệp…………..………….
Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? ở đâu? (20)
……………………………………………………………..……………………..……………
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? ở đâu? (21)
……………………………………………………………..…………………..………………
Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (22) (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)
………………………………………………………………………………….……

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(Ghi rõ họ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị

của từng người)

…………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………….…………
Họ và tên vợ hoặc chồng:………..……………………..Tuổi……………………
Nghề nghiệp:…………………………..……………………………………………
Nơi làm việc (23):………………………..…………………………………………..
Chỗ ở hiện nay (24):……………………..…..………………………………………
Họ và tên các con                               Tuổi             Nghề nghiệp
1)………………………………………….…………………………………………
2)………………………………………………………………….…………………
3)…………………………………………………………….………………………

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN (25)

Từ tháng năm

đến tháng năm

Làm công tác gì?

Ở đâu?

Giữ chức vụ gì?

 

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng (26):……….………………………………………………………….
Kỷ luật (27):…..……………………………………….……………………………..

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì khai man tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn.
Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan           Ngày…….tháng………năm….

Tải về mẫu sơ yếu lý lịch tại đây : so-yeu-ly-lich

Trên đây là mẫu sơ yếu lý lịch mới nhất theo quy định hiện hành do review.edu.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ viết được một bản sơ yếu lý lịch hoàn chính nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *