+ 555 Câu Nói Hay Về Teamwork Giúp Bạn Tìm Lại Cảm Hứng Làm Việc

Để xây dựng được đội ngũ nhân viên làm việc một cách hiệu quả thì việc truyền cảm hứng và tạo động lực làm việc thường xuyên là một điều rất quan trọng. Dưới đây là những Câu Nói Hay Về Teamwork từ các huấn luyện viên, vận động viên, nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các tác giả nổi tiếng sẽ có thể truyền cảm hứng giúp mọi người làm việc tốt hơn, cùng tham khảo nhé!

Những Câu Nói Về Teamwork Giúp Truyền Cảm Hứng Làm Việc

1. “Sự cam kết của mỗi cá nhân trong một nỗ lực nhóm chính là điều tạo nên cách làm việc của một đội ngũ, một công ty, một xã hội và một nền văn minh” – Vince Lombardi

2. “Người tài giỏi sẽ chiến thắng trò chơi, nhưng tinh thần đồng đội và trí óc giành chức vô địch.” – Michael Jordan

3. “Làm việc nhóm là khả năng làm việc cùng nhau hướng đến tầm nhìn chung. Là khả năng dẫn dắt những thành tích cá nhân vì các mục tiêu của tổ chức. Đây là nguồn nhiên liệu giúp những người bình thường có thể đạt được những kết quả phi thường.” – Andrew Carnegie

4. “Khi đơn độc chúng ta làm rất ít, cùng nhau chúng ta có thể tạo ra nhiều thứ.” – Helen Keller

5. “Hãy nhớ rằng làm việc nhóm bắt đầu bằng việc xây dựng lòng tin. Và cách duy nhất để làm điều đó là vượt qua được nhu cầu tự phòng thủ khỏi mọi tổn thương trong mỗi người chúng ta.” – Patrick Lencioni

6. “Tôi mời mọi người đến để lựa chọn sự tha thứ chứ không phải chia rẽ, làm việc theo nhóm cần vượt qua tham vọng cá nhân.” – Jean-Francois Cope

7. “Không ai trong chúng ta thông minh bằng tất cả chúng ta.” – Ken Blanchard

8. “Đến với nhau là một sự khởi đầu. Giữ được nhau là sự tiến triển. Làm việc cùng nhau là sự thành công.” – Henry Ford

9. “Nếu tất cả mọi người cùng nhau tiến về phía trước, thì thành công sẽ tự nó đến” – Henry Ford

10. “Sức mạnh của nhóm là từng thành viên. Sức mạnh của mỗi thành viên chính là nhóm.” – Phil Jackson

11. “Sự hợp tác cho phép giáo viên nắm bắt được khả năng của từng người tạo nên trí tuệ tập thể.” – Mike Schmoker

12. “Phải có hai hòn đá mới có thể đánh lửa.” – Louisa May Alcott

13. “Đoàn kết là sức mạnh. Khi có tinh thần đồng đội, sự hợp tác thì có thể đạt được những điều tuyệt vời.” – Mattie Stepanek

14. “Luyện tập cùng đồng đội chính là nét đẹp trong môn thể thao của chúng tôi, nơi mà bạn có thể hoạt động năm người như một. Bạn sẽ trở nên vị tha.” – Mike Krzyzewski phát biểu

15. “Tinh thần đội nhóm tốt nhất đến từ những người đang làm việc một cách độc lập hướng đến một mục tiêu chung.” – James Cash Penney

Những Câu Slogan Về Tinh Thần Đồng Đội

1. Đến với nhau là một sự khởi đầu. Giữ được nhau là sự tiến triển. Làm việc cùng nhau là sự thành công.

2. Một nhóm là khả năng làm việc cùng nhau hướng đến tầm nhìn chung.

3. Người tài giỏi sẽ chiến thắng trò chơi, nhưng tinh thần đồng đội và trí óc giành chức vô địch.

4. Kết sức mạnh – nối thành công.

5. Cây liễu ngả theo chiều gió và sinh trưởng cho tới một ngày nó trở thành nhiều cây liễu – một bức tường chống gió.

6. Sự đoàn kết đem sức mạnh cho tất cả mọi người

7. Khi động cơ là phá hoại, sự đoàn kết gặp nguy hiểm.

8. Một đội ngũ thành công là nhiều bàn tay và một trí tuệ.

9. Ánh sáng của sự đồng lòng chói lọi tới mức có thể chiếu sáng cả trái đất.

10. Một người tìm kiếm vinh quang sẽ chẳng đạt được bao nhiêu thành tựu.

11. Tất cả thành tựu của chúng tôi đều nhờ vào nỗ lực chung.

12. Chúng tôi đều làm việc cùng nhau; đó là bí mật.

13. Riêng rẽ, mỗi chúng ta chỉ là một giọt nước. Cùng nhau, chúng ta là đại dương.Giá trị tích lũy từ niềm tin.

14. Thành công luôn tìm đến người luôn nỗ lực.

15. Tự đắc giết chết tài năng.

16. Lao động hăng say, vận may sẽ đến.

17. Không hoàn hảo nhưng là duy nhất.

18. Hãy tôi luyện thành một chiến binh, đừng khép mình lại.

19. Đứng dậy và chạy ngay thôi

20. Tri thức ở đâu, chúng ta ở đó.

21. Nói được, làm được

22. Sinh ra để tỏa sáng.

23. Có kết quả, mới có giá trị

24. Vượt gian nan, đập tan thách thức

25. Nơi tình yêu bắt đầu

Những Câu Nói Hay Khơi Dậy Cảm Hứng Cho Teamwork

1. “Người tài giỏi sẽ chiến thắng trò chơi, nhưng tinh thần đồng đội và trí óc giành chức vô địch.” – Michael Jordan

2. “Khi đơn độc chúng ta làm rất ít, cùng nhau chúng ta có thể tạo ra nhiều thứ.” – Helen Keller

3. “Hãy nhớ rằng làm việc nhóm bắt đầu bằng việc xây dựng lòng tin. Và cách duy nhất để làm điều đó là vượt qua được nhu cầu tự phòng thủ khỏi mọi tổn thương trong mỗi người chúng ta.” – Patrick Lencioni

4. “Không ai trong chúng ta thông minh bằng tất cả chúng ta.” – Ken Blanchard

5. “Đến với nhau là một sự khởi đầu. Giữ được nhau là sự tiến triển. Làm việc cùng nhau là sự thành công.” – Henry Ford

6. “Phải có hai hòn đá mới có thể đánh lửa.” – Louisa May Alcott

7. “Nếu tất cả mọi người cùng nhau tiến về phía trước, thì thành công sẽ tự nó đến” – Henry Ford

8. “Sức mạnh của nhóm là từng thành viên. Sức mạnh của mỗi thành viên chính là nhóm.” – Phil Jackson

9. “Đoàn kết là sức mạnh. Khi có tinh thần đồng đội, sự hợp tác thì có thể đạt được những điều tuyệt vời.” – Mattie Stepanek

10. “Sự cam kết của mỗi cá nhân trong một nỗ lực nhóm chính là điều tạo nên cách làm việc của một đội ngũ, một công ty, một xã hội và một nền văn minh” – Vince Bruna Lombardi

Những Câu Nói Hay Về Tinh Thần Đồng Đội

1. Một mình, ta làm được rất ít; cùng nhau, ta làm được rất nhiều.

2. Nơi nào có sự đoàn kết, nơi đó có chiến thắng.

3. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công

4. Đoàn kết là sức mạnh

5. Khi có sự chung sức và hợp tác, ta có thể đạt được những điều tuyệt vời

6. Bạn không thể thống nhất suy nghĩ của mọi người, nhưng bạn có thể thống nhất mọi người qua một mục tiêu chung.

7. Phải hai hòn đá mới đánh được lửa

8. Đoàn kết, chúng ta đứng vững; chia rẽ, chúng ta sụp đổ

9. Nếu tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, thành công sẽ tự đến

10. Nếu hai hay ba người đồng ý một mục đích chung, không gì là không thể

11. Không ai trong chúng ta thông minh bằng tất cả chúng ta

12. Sức mạnh của nhóm là từng thành viên. Sức mạnh của mỗi thành viên chính là nhóm.

13. Đừng đi một mình, hãy đi cũng nhau.

14. Một mình, ta làm được rất ít; cùng nhau, ta làm được rất nhiều.

15. Nơi nào có sự đoàn kết, nơi đó có chiến thắng.

16. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công

17. Đoàn kết là sức mạnh

18. Khi có sự chung sức và hợp tác, ta có thể đạt được những điều tuyệt vời

19. Bạn không thể thống nhất suy nghĩ của mọi người, nhưng bạn có thể thống nhất mọi người qua một mục tiêu chung.

20. Phải hai hòn đá mới đánh được lửa

21. Đoàn kết, chúng ta đứng vững; chia rẽ, chúng ta sụp đổ

22. Nếu tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, thành công sẽ tự đến

23. Nếu hai hay ba người đồng ý một mục đích chung, không gì là không thể

24. Không ai trong chúng ta thông minh bằng tất cả chúng ta

25. Sức mạnh của nhóm là từng thành viên. Sức mạnh của mỗi thành viên chính là nhóm.

26. Đừng đi một mình, hãy đi cũng nhau.

Những Câu Nói Hay Về Teamwork Bằng Tiếng Anh

1. Teamwork makes common people achieve uncommon results _ Venkit

Làm việc nhóm làm cho những người bình bường cùng đạt kết quả phi thường.

2. Individual commitment to a group effort–that is what makes a team work, a company work, a society work, a civilization work. –Vince Lombardi

Cam kết cá nhân vào nỗ lực nhóm — đó là thứ làm nên một công việc nhóm, một công việc công ty, một công việc xã hội, một việc làm văn minh.

3. Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships. –Michael Jordan

Năng lực chiến thắng những cuộc thi đấu, nhưng làm việc nhóm và sự thông minh giành chức quán quân.

4. Teamwork is the ability to work together toward a common vision. The ability to direct individual accomplishments toward organizational objectives. It is the fuel that allows common people to attain uncommon results. –Andrew Carnegie

Sự chung sức là khả năng làm việc cùng nhau hướng tới một tầm nhìn chung. Khả năng để chuyển thành tự cá nhân về mục tiêu tổ chức. Đó là nhiên liệu cho phép những người tầm thường đạt được kết quả phi thường.

5. Alone we can do so little, together we can do so much. –Helen Keller

Một mình chúng ta có thể làm rất ít, cùng nhau chúng ta có thể làm rất nhiều.

6. Remember, teamwork begins by building trust. And the only way to do that is to overcome our need for invulnerability. –Patrick Lencioni

Nhớ rằng, sự chung sức bắt đầu bằng việc xây dựng lòng tin. Và cách duy nhất để làm điều đó là vượt qua sự bảo thủ của mỗi người.

7. I invite everyone to choose forgiveness rather than division, teamwork over personal ambition. –Jean-Francois Cope

Tôi yêu cầu mọi người chọn sự tha thứ hơn là sự bất đồng, sự chung sức vượt qua tham vọng cá nhân.

8. None of us is as smart as all of us. –Ken Blanchard

Không ai trong chúng ta thì thông minh bằng tất cả chúng ta.

9. Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. –Henry Ford

Đến với nhau là một sự bắt đầu, giữ được nhau là sự tiến bộ. Làm việc cùng nhau là thành công.

10. If everyone is moving forward together, then success takes care of itself. –Henry Ford

Nếu mỗi người cùng nhau tiến lên, thì thành công sẽ tự tìm đến.

11. The strength of the team is each individual member. The strength of each member is the team. –Phil Jackson

Sức mạnh của nhóm là mỗi cá nhân độc lập. Sức mạnh của mỗi cá nhân là một nhóm.

12. Collaboration allows teachers to capture each other’s fund of collective intelligence. –Mike Schmoker

Sự cộng tác cho phép giáo viên nắm bắt được sự sáng suốt của tập thể.

13. It takes two flints to make a fire. –-Louisa May Alcott

Cần có 2 viên đá để tạo nên lửa.

14. Unity is strength. . . when there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved. –Mattie Stepanek

Đoàn kết là sức mạnh… khi có sự nỗ lực chung và sự cộng tác, những điều tuyệt vời đều có thể đạt được.

15. To me, teamwork is the beauty of our sport, where you have five acting as one. You become selfless. –Mike Krzyzewski

Đối với tôi, sự chung sức là vẻ đẹp của môn thể thao, nới mà 5 người hành động như một. Bạn luôn nghĩ đến người khác.

16. The best teamwork comes from men who are working independently toward one goal in unison. –James Cash Penney

Sự cùng nỗ lực tốt nhất đến từ những người làm việc độc lập với một mục tiêu giống nhau.

Trên đây là những câu nói hay về Teamwork do review.edu.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Bạn sẽ làm tốt hơn cùng với nhóm của mình hay là bạn có thể làm mọi thứ một mình?Câu trích dẫn yêu thích của nhóm các bạn là gì? Hãy để lại cmt trong bài viết cho chúng tôi biết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *