Cách sử dụng As if và As though trong tiếng anh

As if As though là một cấu trúc thông dụng trong văn nói và văn viết, vì thế chắc hẳn các bạn đã từng thấy cụm từ này xuất hiện trong rất nhiều bài tập và tình huống tiếng Anh. Tuy nhiên bạn đã biết cách sử dụng chính xác chưa? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết cách sử dụng As if và As though qua bài viết dưới đây nhé!

Định nghĩa cấu trúc AS IF / AS THOUGH

Cấu trúc As if/As though có nghĩa là: như thể là…/ cứ như là…, thường được dùng để mô tả tình trạng của sự vật, hiện tượng nào đó hoặc mang ý nghĩa mỉa mai sự việc, hành động nào đó.

Định nghĩa cấu trúc AS IF / AS THOUGH

E.g.:

Khi được dùng với ý nghĩa mô tả:

Kia looks as if he knows the answer. (Kia trông như biết đáp án)

→ Trong trường hợp này, người nói đang mô tả tình trạng rằng Kia biết đáp án.

Khi được dùng với ý nghĩa mỉa mai:

Kia looks as if he knew the answer. (Kia trông có vẻ như biết đáp án)

→ Trong trường hợp này, Kia bộc lộ rằng anh ấy biết đáp án, nhưng chưa chắc rằng anh ấy đã biết đáp án hay chưa, người nói muốn mỉa mai về sự bộc lộ của Kia

Cách sử dụng cấu trúc AS IF / AS THOUGH

Cách sử dụng cấu trúc AS IF / AS THOUGH

Cấu trúc AS IF / AS THOUGH đi với các động từ chỉ giác quan

Cấu trúc As if/As though thường đi với các động từ chỉ giác quan như: look, smell, sound, taste, feel.

Cấu trúc: 

S + V + as if / as though + S + V

*Lưu ý: động từ ở mệnh đề chính chia theo thì nào thì động từ ở mệnh đề AS IF / AS THOUGH chia theo thì đó.

E.g.:

 •  The watermelon tastes bad as if it is going to be rotten. (Quả dưa hấu có vị rất tệ, cứ như nó sắp bị thối vậy).
 • Rose sounds as if she gets a stomach. (Rose nghe cứ như cô ấy bị đau bụng).
 • Daisy looked happy as though she just won the lottery. (Daisy trông rất vui vẻ cứ như là cô ấy vừa trúng xổ số vậy).

Cấu trúc AS IF / AS THOUGH dùng diễn tả tình huống có thật

Cấu trúc AS IF / AS THOUGH trong trường hợp này diễn tả những tình huống có thật (là các sự vật, sự việc rất rõ ràng). Việc sử dụng cấu trúc AS IF / AS THOUGH có tác dụng mô tả, so sánh sự vật, hiện tượng, sự việc.

Cấu trúc

Ở thì hiện tại

S + Vs/es + as if / as though + S + Vs/es…

E.g.: Jolie runs as if she has nothing to lose. (Jolie chạy như thể cô ấy không có gì để mất).

Ở thì quá khứ

S + V-ed + as if / as though + S + V-ed…

E.g.Jolie ran as if someone were chasing her. (Jolie chạy như thể có ai đang đuổi theo cô ấy).

Cấu trúc As if/As though diễn tả tình huống không có thật ở hiện tại

Cấu trúc As if/As though khi được dùng để diễn tả tình huống không có thật nghĩa là nó diễn tả tình huống giả định, không có thật trong hiện tại.

Cấu trúc: 

S + Vs/es + as if / as though + S + V-ed

*Lưu ý: Sau As if/As though, động từ “to be” được sử dụng là “were” với bất kỳ chủ ngữ nào.

E.g.: The old man dresses as if it were winter even in the winter. (Ông cụ ăn mặc cứ như bây giờ là mùa hè).

→ Trời bây giờ không phải mùa hè

He acts as though he were rich. (Anh ta cứ làm như thể là anh ta giàu có lắm).

→ Thực tế anh ấy không giàu.

He talks as if he knew everything in the world. (Anh ấy nói như thể anh ấy biết mọi thứ về thế giới).

→ Thực tế anh ấy không biết gì nhiều.

Cấu trúc AS IF / AS THOUGH diễn tả tình huống không có thật ở quá khứ

Cấu trúc As if/As though khi được dùng để diễn tả tình huống không có thật nghĩa là nó diễn tả tình huống giả định, không có thật trong quá khứ.

Cấu trúc:

S + V-ed + as if / as though + S + V-p2

E.g.: Joss looked as though he had seen a ghost. (Trông Joss như thể anh ta vừa gặp ma)

→ Thực tế anh ấy không thấy ma.

She talked about the contest as if she had won the grand prize. (Cô ấy nói về cuộc thi như thể cô ấy đã đạt được giải thưởng danh giá).

→ Thực tế cô ấy không đạt giải thưởng danh giá nào cả.

Cách sử dụng khác của cấu trúc AS IF / AS THOUGH

Ngoài 4 cách dùng nêu trên, có một số trường hợp AS IF / AS THOUGH không tuân theo nguyên tắc đó là: Sử dụng To + V hoặc cụm giới từ đi sau.

Cấu trúc:

S + Vs/es/ed + as if / as though + to V / cụm giới từ

E.g. 

 • Jenny ran out as though to chase the dog. (Jenny chạy ra ngoài cứ như để đuổi theo chú chó).
 • They looked at each other as if in doubt. (Họ nhìn nhau cứ như là nghi ngờ nhau vậy).

Lưu ý khi sử dụng cấu trúc AS IF / AS THOUGH

Mệnh đề sau AS IF / AS THOUGH không hẳn luôn tuân theo những quy tắc trên. Ở một số trường hợp, nếu điều kiện trong câu là có thật hoặc theo người nói điều đó là có thật thì những công thức trên không được sử dụng. Động từ ở mệnh đề sau cấu trúc diễn biến bình thường theo mối quan hệ với mệnh đề chính.

E.g.: She looks as if she has finished the sawing. (Trông cô ấy cứ như đã khâu xong rồi).

Bài tập áp dụng

Bài tập áp dụng

Viết lại những câu sau sử dụng AS IF / AS THOUGH:

 1. They talk like kings.

→ They talk…………………………………………

 1. She makes up like an actress.

→ She makes up……………………………………

 1. Mary dresses up like a queen.

→ Mary dresses up…………………………………

 1. She pretends not to know me.

→ She looks………………………………………….

 1. 5.You speak like a prophet

→ You speak ………………………………………………..

 1. He spends like a prince.

→ He spends his money………………………………….

 1. My head seems to be on fire now.

→ I feel………………………………………………………….

 1. I had a feeling that I was walking in the air.

→ I feel……………………………………………………….

 1. She cries like a baby.

→ She cries…………………………………………………

 1. He behaves like an owner of the place.

→ He behaves……………………………………………….

Đáp án: 

 1. They talk as if / as though they were kings.
 2. She makes up as if / as though she were an actress.
 3. Mary dresses up as if / as though she were a queen.
 4. She looks as if / as though she didn’t know me.
 5. You speak as if / as though you were a prophet.
 6. He spends his money as if / as though he were a prince.
 7. I feel as if / as though my head were on fire now.
 8. I feel as if / as though I had been walking in the air.
 9. She cries as if / as though she were a baby.
 10. He behaves as if / as though he were an owner of the place.

Hy vọng phần chia sẻ về “cấu trúc As if/As though” do review.edu.vn tổng tổng hợp và chia sẻ đến các bạn sẽ giúp bạn hiểu rõ về cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh quen thuộc và cực kỳ phổ biến này. Chúc bạn học tốt!

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *