Công thức tính Chu Vi hình Vuông, Diện tích hình Vuông đầy đủ nhất

Công thức tính chu vi diện tích hình vuông lớp 3 là những phần vô cùng căn bản mà ta đã được học từ cấp bậc tiểu học. Hình vuông là 1 trong những hình có công thức tính diện tích và chu vi dễ nhớ nhất trong các loại hình. Bạn cũng có thể dễ dàng áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật cho hình vuông. Chính vì vậy đây là một kiến thức cơ bản bạn cần phải nắm vững.

1. Hình vuông là gì? Khái niệm về hình vuông

Hình vuông là 1 hình tứ giác có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc bằng nhau. Hình vuông có đầy đủ các tính chất của 1 hình chữ nhật, hình thoi và hình thang. Hình vuông có 4 góc vuông, đường chéo vuông góc tại trung diểm, 2 cặp cạnh đối song song với nhau

Có thể coi hình vuông là hình chữ nhật có các cạnh bằng nhau, hoặc là hình thoi có 2 đường chéo bằng nhau.

Tính chất của hình vuông

 • 2 đường chéo bằng nhau, vuông góc và giao nhau tại trung điểm của mỗi đường.
 • 2 đường chéo của hình vuông cắt các góc của nó.
 • Có 2 cặp cạnh song song.
 • Có 4 cạnh bằng nhau.
 • Tổng 4 góc bằng 360°, mỗi góc bằng 360°/4 = 90°.
 • Có một đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp đồng thời tâm của cả hai đường tròn trùng nhau và là giao điểm của hai đường chéo của hình vuông.
 • 1 đường chéo sẽ chia hình vuông thành hai phần có diện tích bằng nhau.
 • Giao điểm của các đường phân giác, trung tuyến, trung trực đều trùng tại một điểm.
 • Có tất cả tính chất của hình chữ nhật, hình bình hành và hình thoi.

Dấu hiệu nhận biết hình vuông

Một hình tứ giác là một hình vuông nếu như và chỉ nếu như nó là một trong những hình sau:

 • Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau.
 • Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc.
 • Hình chữ nhật có một đường chéo là phân giác của một góc.
 • Hình thoi có một góc vuông.
 • Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.
 • Hình bình hành có một góc vuông và hai cạnh kề bằng nhau.

2. Công thức tính chu vi hình vuông

Công thức tính chu vi hình vuông

Chu vi hình vuông là độ dài đường bao quanh của hình vuông. Công thức tính chu vi hình vuông như sau :
P = s x 4.

Trong đó :

 • P là ký hiệu chu vi.
 • s là độ dài một cạnh bất kì của hình vuông.

Công thức này được phát biểu bằng lời như sau : chu vi của hình vuông là độ dài của 4 cạnh hình vuông đó hoặc chu vi của một hình vuông là 4 lần độ dài của 1 cạnh góc vuông.

Ví dụ: Có một hình vuông ABCD có chiều dài các cạnh bằng nhau và bằng 5cm. Yêu cầu tính chu vi hình vuông ABCD?

Áp dụng theo công thức tính chu vi hình vuông ở trên, ta có các cạnh a=b=c=d =5 cm. Như vậy khi đưa vào công thức tính chu vi hình vuông, ta có:

P = 5 x 4 = 20 cm

3. Công thức tính diện tích hình vuông

Khái niệm tính diện tích hình vuông: Là bình phương độ dài của cạnh trong hình vuông.
Công thức tính diện tích hình vuông: S = a x a Hoặc S = a² .Trong đó

 •  a : Độ cài của một cạnh bất kỳ trong hình vuông
 • S: Diện tích hình vuông
Công thức tính diện tích hình vuông

Ví dụ Hình vuông ABCD có chiều dài cạnh là 5cm chúng ta sẽ có
Cách tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông
Diện tích hình vuông ABCD: S(ABCD)=5² = 25 cm²
Chu vi hình vuông ACBD: P(ABCD) = 4×5=20cm

4. Video hướng dẫn công thức tính chu vi, diện tích hình vuông

5. Các dạng bài toán tính, công thức tính chu vi diện tích hình vuông

Để bạn có thể hiểu hơn về công thức chu vi của hình vuông thì có thể áp dụng vào một số bài tập sau:

Bài tập 1 : Tính chu vi của hình vuông khi biết 1 cạnh
Đề bài : tính chu vi của hình vuông ABCD có độ dài các cạnh đều bằng 6cm.
Cách làm : áp dụng công thức tính chu vi của hình vuông P = a x 4 ta có :
Chu vi hình vuông ABCD là : 6 x 4 = 24 ( cm)
Đáp số : 6cm.

Bài tập 2 . Tính chu vi của hình vuông trong trường hợp biết diện tích, tim chu vi
Với dạng bài tập này cần áp dụng kiến thức sau :
Công thức tính diện tích S = a2.
Công thức tính diện tích hình vuông P = a x 4.
Để tính được chu vi của một hình vuông đầu tiên cần sử dụng công thức tính diện tích để tìm ra độ dài cạnh, sau đó áp dụng vào công thức tính chu vi của hình vuông.
Đề bài : tính diện tích hình vuông BDEF biết diện tích hình vuông đó bằng 20 cm2.
Bài giải : Ta có S = a2 Cạnh của hình vuông là: a2 = 20 => a = √20 = 2√5 (cm)
Vậy chu vi của hình vuông BDEF là 2√5 x 4 = 8√5 (cm).
Đáp số :8√5 (cm).

Bài tập 3 : Tính chu vi của hình vuông nội tiếp đường tròn khi biết bán kính
Hình vuông nội tiếp hình tròn là hình vuông được vẽ trong hình tròn, sao cho 4 đỉnh của hình vuông đó nằm trên đường tròn. Với bài toán này để tính được chu vi của hình vuông cần phải tính được độ dài cạnh hình vuông ( áp dụng định lý pitago a2 + b2 = c2, trong đó a, b là cạnh góc vuông, c là cạnh huyền ).Sau khi biết được độ dài cạnh góc vuông áp dụng công thức để tính chu vi của hình vuông đó.

Đề bài : Tính chu vi của hình vuông nội tiếp hình tròn, biết bán kính bằng 10.
Bài giải :
Theo đề bài ta có r = 10 nên đường chéo của hình vuông này là 2 x 10 = 20.
Áp dụng định lý pitago tổng bình phương của 2 cạnh tam giác vuông bằng bình phương cạnh chéo ta có a2 +a2 = 202 <=> 2(a2) = 202 = 400 <=> a2 = 200 <=> a = 200−−−√ ≈ 14,142
Vậy chu vi của hình vuông P = 14,142 x 4 = 56,57 cm.
Đáp số :56,57 cm

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của review.edu.vn về công thức tính chu vi hình vuông cũng như bài tập để bạn tham khảo. Hy vọng đây sẽ là những chia sẻ hữu ích cho bạn trong quá trình học tập của mình.

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *