[Giải lịch sử 12] Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 vừa được chúng tôi sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết là tài liệu tham khảo hay môn Lịch sử 12 dành cho các bạn tham khảo, nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho bài học mới được tốt hơn. Chúc các bạn học tốt! Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

A. Lý thuyết Lịch sử 12 bài 13

I. Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng

1. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

a. Sự thành lập

 • Năm 1924 tại Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ thành các chiến sĩ cách mạng, bí mật đưa về nước “truyền bá lý luận giải phóng dân tộc và tổ chức nhân dân”, gửi người học tại trường Đại học phương Đông ở Mátxcơ va (Liên Xô) và trường Quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc).
 • Chọn một số thanh niên trong Tâm tâm xã lập ra Cộng sản đoàn. (2/1925) (Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng phong, Lưu Quốc Long, Lâm Đức Thụ…)
 • 6/1925, lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên nhằm “tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình”.
 • Cơ quan cao nhất là Tổng bộ (Nguyễn Ái Quốc, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn), đặt tại Quảng Châu – TQ

b. Hoạt động

 • Cơ quan lãnh đạo cao nhất là Tổng bộ (Nguyễn Ái Quốc, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn). Trụ sở đặt tại Quảng Châu.
 • Báo Thanh niên của Hội do Nguyễn Ái Quốc sáng lập (21/6/1925).
 • Tác phẩm “Đường Kách mệnh” (1927) đã trang bị lý luận luận cách mạng giải phóng dân tộc cho cán bộ Hội nhằm tuyên truyền cho giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân.
 • Năm 1927, Hội đã xây dựng cơ sở khắp cả nước: các kỳ bộ Trung, Bắc, Nam. Năm 1928 Hội có gần 300 hội viên, đến 1929 có khoảng 1700 hội viên và có cơ sở trong Việt kiều ở Xiêm (Thái Lan).
 • 09/07/1925, Nguyễn Ái Quốc và một số nhà yêu nước Triều Tiên, Indonesia lập ra Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông.
 • 1928, Hội chủ trương “vô sản hóa”, tuyên truyền vận động cách mạng, nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân. Phong trào công nhân càng phát triển mạnh, trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc trong cả nước, nổ ra tại các trung tâm kinh tế, chính trị (bãi công của công nhân than Mạo Khê, nhà máy cưa Bến Thủy, xi măng Hải Phòng, …
 • Năm 1929 bãi công của công nhân nhà máy sửa chữa xe lửa Trường Thi (Vinh ), nhà máy AVIA (Hà Nội), hãng buôn Sác-ne, hãng dầu Hải Phòng…, có sự liên kết giữa các ngành và các địa phương thành phong trào chung.
 • Các tầng lớp khác cũng diễn ra rất sôi nổi.

c. Vai trò của tổ chức đối với việc thành lập Đảng

 • Chuẩn bị về mặt tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Đưa chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào phong trào công nhân.
 • Chuẩn bị về cán bộ cho Cách mạng Việt Nam.
 • Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là tiền thân của Đảng vô sản.

* Tại sao 6-1925, NAQ không thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mà thành lập Hội VNCMTN?

 • Muốn thành lập Đảng phải có hai điều kiện: Chủ nghĩa Mác – Lê nin được truyền bá sâu rộng và phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ.
 • Năm 1925,ở VN chưa có đủ hai điều kiện trên nên NAQ chỉ thành lập HVNCMTN.
Bìa tập Đường Kách mệnh, là tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp bồi dưỡng chính trị do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tổ chức.
Bìa tập Đường Kách mệnh, là tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp bồi dưỡng chính trị do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tổ chức.

2. Tân Việt cách mạng đảng tại Trung Kỳ

a. Sự thành lập

 • 14/7/1925 tù chính trị cũ ở Trung Kỳ: Lê Văn Huân, Nguyễn Đình Kiên … cùng nhóm sinh viên Cao Đẳng Sư phạm Hà Nội lập ra Hội Phục Việt, (sau đổi thành Hưng Nam 11/1925, Việt Nam Cách mạng đảng, Việt Nam Cách mạng Đồng chí Hội 7/1927).
 • Hội đã nhiều lần bàn để hợp nhất với Hội Việt Nam cách mạng thanh niên song không thành.
 • Đến 14/07/1928 Hội đổi thành Tân Việt cách mạng đảng.

b. Hoạt động

 • Chủ trương: liên lạc với các dân tộc bị áp bức trên thế giới để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa nhằm thiết lập một xã hội bình đẳng và bác ái.
 • Lực lượng là những trí thức nhỏ và thanh niên tiểu tư sản yêu nước.
 • Địa bàn hoạt động chủ yếu ở Trung Kỳ.
 • Đảng Tân Việt ra đời, hoạt động trong điều kiện Hội Việt Nam cách mạng thanh niên phát triển mạnh, tư tưởng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc và đường lối của Hội cuốn hút nhiều đảng viên của Tân Việt, một số đảng viên tiên tiến chuyển sang Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, số còn lại tích cực chuẩn bị tiến tới thành lập chính đảng CM theo học thuyết Mác-Lênin.

c. Vai trò: Góp phần thúc đẩy sự phát triển các phong trào công nhân, các tầng lớp nhân dân trong phong trào dân tộc, dân chủ ở các địa phương có đảng hoạt động.

3. Việt Nam Quốc dân đảng tại Bắc Kỳ

a. Thành lập

 • Tại Nam đồng thư xã, 25/12/1927 Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính thành lập Việt Nam Quốc dân đảng.
 • Đây là chính đảng theo xu hướng cách mạng dân chủ tư sản, đại biểu cho tư sản dân tộc Việt Nam.

b. Mục đích

 • Tư tưởng chính trị: 1929 Việt Nam Quốc dân đảng công bố nguyên tắc: “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”.
 • Chương trình hoạt động của Đảng chia thành 4 thời kỳ. Thời kỳ cuối là bất hợp tác với Pháp và nhà Nguyễn; cổ động, bãi công, đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.
 • Chủ trương: “tiến hành cách mạng bằng bạo lực”.
 • Tổ chức cơ sở trong quần chúng rất ít, địa bàn hoạt động chủ yếu ở Bắc Kỳ; còn ở Trung Kỳ và Nam Kỳ không đáng kể.

c. Hoạt động

 • 2/1929 Việt Nam Quốc dân đảng tổ chức ám sát trùm mộ phu Ba danh (Bazin) ở Hà Nội, bị Pháp khủng bố dã man.
 • Bị động, lãnh đạo Việt Nam Quốc dân đảng quyết định dốc hết lực lượng thực hiện bạo động cuối cùng “không thành công cũng thành nhân”
 • 9/2/1930 khởi nghĩa nổ ra ở Yên Bái, Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình… ở Hà Nội có ném bom phối hợp…
 • Khởi nghĩa thất bại nhanh chóng song đã cổ vũ lòng yêu nước, chí căm thù giặc của nhân dân Việt Nam đối với Pháp và tay sai, tiếp nối truyền thống yêu nước bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng với tư cách là một chính đảng cách mạng trong phong trào dân tộc, vừa mới xuất hiện đã chấm dứt cùng sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái.

 

Lược đồ Khởi nghĩa Yên Bái

II. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

1. Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929

a. Hoàn cảnh: Năm 1929 phong trào dân tộc dân chủ ngày càng phát triển, kết thành làn sóng mạnh mẽ.

b. Sự thành lập các tổ chức cộng sản:

Đông Dương cộng sản đảng

 • Tháng 3/1929, một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Bắc Kỳ họp tại số nhà 5 Đ, phố Hàm Long (Hà Nội), lập ra Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam có 7 Đảng viên mở cuộc vận động lập Đảng cộng sản (Trần Văn Cung, Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trịnh Đình Cửu, Đỗ Ngọc Du, Dương Hạc Đính và Nguyễn Tuân),
 • Từ ngày 01 – 09/05/1929, tại Đại hội lần thứ nhất của Hội VN cách mạng thanh niên tại Hương Cảng (Trung Quốc), đoàn đại biểu Bắc Kỳ đặt vấn đề thành lập Đảng Cộng sản song không được chấp nhận nên bỏ về nước.
 • Đại hội thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ của Hội, xác định cách mạng Việt Nam là cách mạng tư sản dân quyền.
 • 17/ 6/1929 đại biểu cộng sản miền Bắc họp tại nhà số 312, phố Khâm Thiên (Hà Nội) quyết định thành lập Đông Dương cộng sản đảng, thông qua Tuyên ngôn, điều lệ Đảng, ra báo Búa Liềm, cử ra Ban chấp hành Trung Ương Đảng.

An Nam cộng sản đảng

 • 8/1929: Cán bộ tiên tiến trong Tổng bộ và kỳ bộ VN cách mạng thanh niên ở Nam kỳ thành lập An Nam cộng sản đảng, ra tờ báo Đỏ là cơ quan ngôn luận.
 • Tháng 11-1929, thông qua đường lối chính trị và bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Đông Dương cộng sản liên đoàn: 9/1929: một số đảng viên tiên tiến của Tân Việt lập Đông Dương cộng sản liên đoàn.

c. Ý nghĩa

 • Sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản (1929) là một xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản..
 • Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam ra đời năm 1929 hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng của nhau, công kích lẫn nhau, làm phong trào cách mạng trong nước có nguy cơ chia rẽ lớn.
 • Nguyễn Ái Quốc được tin Hội Việt Nam cách mạng thanh niên phân liệt thành hai Đảng cộng sản, liền rời khỏi Xiêm, sang Trung Quốc để thống nhất các tổ chức cộng sản.

2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

a. Hoàn cảnh

 • Cuối 1929, phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh, ý thức giai cấp và chính trị rõ rệt
 • Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam ra đời năm 1929 hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng của nhau, công kích lẫn nhau, làm phong trào cách mạng trong nước có nguy cơ chia rẽ lớn.
 • Nguyễn Ái Quốc được tin Hội Việt Nam cách mạng thanh niên phân liệt thành hai Đảng cộng sản, liền rời khỏi Xiêm, sang Trung Quốc để thống nhất các tổ chức cộng sản.
Hội nghị thành lập Đảng

b. Nội dung hội nghị

 • Với cương vị là phái viên của Quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc triệu tập đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam cộng sản đảng đến Cửu Long để bàn việc thống nhất.
 • Từ 6-1-1930 đến 8-2-1930. Hội nghị hợp nhất Đảng ở Cửu Long (Hương Cảng). Tham dự Hội nghị gồm: Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh (đại biểu của Đông Dương Cộng sản đảng), Châu Văn Liêm, Nguyễn Thiệu (đại biểu của An Nam Cộng sản đảng).
 • Nguyễn Ái Quốc phê phán những quan điểm sai lầm của các tổ chức cộng sản riêng lẻ và nêu chương trình hội nghị…
 • Hội nghị đã nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng cộng sản Việt Nam, thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo (Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản VN). Người ra lời kêu gọi công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh….
 • Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng thành lập gồm 7 ủy viên do Trịnh Đình Cửu đứng đầu.
 • 24/02/1930, Đông Dương cộng sản Liên đoàn được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.
 • Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III quyết định lấy ngày 3/2/1930 làm ngày kỉ niệm thành lập Đảng.

* Ý nghĩa: Hội nghị mang tầm vóc của một Đại hội thành lập Đảng.

c. Nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên

 • Chiến lược cách mạng: tiến hành “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.
 • Nhiệm vụ cách mạng: đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến, tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam độc lập tự do, lập chính phủ công, nông, binh và quân đội công nông; tịch thu sản nghiệp của đế quốc và phản cách mạng chia cho dân cày nghèo, tiến hành cách mạng ruộng đất.
 • Lực lượng cách mạng: công nông, tiểu tư sản, trí thức, lợi dụng hoặc trung lập phú nông, địa chủ, tư sản. Cách mạng phải liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới.
 • Lãnh đạo cách mạng: Đảng cộng sản Việt Nam: đội tiền phong của giai cấp vô sản.
 • Tuy còn vắn tắt, song đây là cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp. Độc lập, tự do là tư tưởng chủ yếu của cương lĩnh.
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Sách lược vắn tắt
Chánh cương vắn tắt

d. Ý nghĩa việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

 • Đảng cộng sản VN ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp quyết liệt, là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XX.
 • Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở VN trong thời đại mới.
 • Là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng VN. Từ đây, cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân VN đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản VN.
 • Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử tiến hóa của dân tộc VN.

* Căn cứ vào đâu để khẳng định cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là đúng đắn, sáng tạo và khoa học?

 • Nội dung cương lĩnh phù hợp với quan điểm chủ nghĩa Mác – Lê nin và thực tế cách mạng Việt Nam. Ngay từ đầu Đảng xác định con đường phát triển tất yếu của CMVN là kết hợp, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chính con đường này đã đưa CMVN đi từ thắng lợi này sang thắng lợi khác.
 • Tính sáng tạo thể hiện ở những quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lê nin, vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh xã hội Việt Nam, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, trong đó độc lập, tự do là tư tưởng cốt lõi.
 • Về lực lượng cách mạng, cương lĩnh thể hiện vấn đề đoàn kết dân tộc để đánh đuổi kẻ thù, phù hợp với hoàn cảnh một nước thuộc địa như Việt Nam.

B. Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 13

Câu 1. Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn những thanh niên trong tổ chức nào để lập ra Cộng sản đoàn?

 1. Tâm tâm xã.
 2. Tân việt Cách mạng đảng.
 3. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
 4. Việt Nam Quốc dân đảng.

Câu 2. Đặc điểm bao trùm của lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến đầu năm 1930 là

 1. Phát triển tuần tự từ khuynh hướng tư sản chuyển sang khuynh hướng vô sản.
 2. Khuynh hướng vô sản và khuynh hướng tư sản cùng phát triển trong phong trào yêu nước.
 3. Sau thất bại của khuynh hướng tư sản, khuynh hướng vô sản phát triển mạnh.
 4. Khuynh hướng vô sản chiếm ưu thế tuyệt đối nhờ kinh nghiệm từ khuynh hướng tư sản.

Câu 3. Năm 1929, những tổ chức cộng sản nào xuất hiện ở Việt Nam?

 1. Hội Việt Nam Cách mạng Việt Nam, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
 2. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
 3. Hội Việt Nam Cách mạng Việt Nam, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản đảng.
 4. Tân Việt Cách mạng đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản đảng.

Câu 4. Ngày 03/02 hàng năm chính thức trở thành ngày kỉ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm

 1. 1935.
 2. 1945.
 3. 1954.
 4. 1960.

Câu 5. Ở Việt Nam, Nam đồng thư xã – một nhà xuất bản tiến bộ – là cơ sở đầu tiên của

 1. Việt Nam Quốc dân đảng.
 2. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
 3. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
 4. Hội Phục Việt.

Câu 6. Tổ chức nào gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 24/02/1930?

 1. Đông Dương Cộng sản Đảng.
 2. An Nam Cộng sản Đảng.
 3. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
 4. Việt Nam Quang phục hội.

Câu 7. Câu nói nổi tiếng: “Âu là chết đi để trở thành tấm gương cho người sau nối bước. Không thành công thì cũng thành nhân” là của ai?

 1. Phó Đức Chính.
 2. Nguyễn Thái Học.
 3. Phạm Tuấn Tài.
 4. Nguyễn Khắc Phu.

Câu 8. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập vào thời gian nào, ở đâu?

 1. Tháng 5 – 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc).
 2. Tháng 6 – 1925 ở Hương Quảng (Trung Quốc).
 3. Tháng 7 – 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc).
 4. Tháng 6 – 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc).

Câu 9. Những hoạt động nào của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên gắn bó mật thiết với vai trò của Nguyễn Ái Quốc?

 1. Mở lớp tập huấn chính trị đào tạo cán bộ tại Quảng Châu – Trung Quốc ra báo “Thanh niên”.
 2. Bí mật chuyển các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc về nước.
 3. Chủ trương phong trào “Vô sản hóa”.
 4. Phong trào bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định, nhà máy diêm và cưa Bến Thủy.

Câu 10. Thành phần hội viên của Tân Việt Cách mạng Đảng bao gồm

 1. Tư sản dân tộc (hạng trung).
 2. Trung nông, tiểu tư sản.
 3. Tư sản mại bản.
 4. Trí thức nhỏ, thanh niên tiểu tư sản yêu nước.

Câu 11. Báo “Búa liềm” là cơ quan ngôn luận của tổ chức cộng sản nào được thành lập năm 1929 ở Việt Nam?

 1. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
 2. Đông Dương Cộng sản đảng.
 3. An Nam Cộng sản đảng.
 4. Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng.

Câu 12. Tình hình kinh tế Việt Nam trong những năm 1929-1933 là

 1. Bước đầu phát triển.
 2. Phát triển mạnh mẽ.
 3. Bước vào thời kỳ suy thoái, khủng hoảng.
 4. Khủng hoảng trầm trọng.

Câu 13. “Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và  tay sai để tự cứu lấy mình” là mục tiêu hoạt động của tổ chức nào?

 1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
 2. Hội Hưng Nam.
 3. Việt Nam Quốc dân Đảng.
 4. Hội Phục Việt.

Câu 14. Khởi nghĩa Yên Bái (9-2-1930) nổ ra trong bối cảnh nào?

 1. Tổ chức bị động, nhiều đảng viên của đảng bị thực dân Pháp bắt bớ, tù đày.
 2. Tổ chức chưa có sự chuẩn bị chu đáo, thực dân Pháp còn mạnh.
 3. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đang chuẩn bị khởi nghĩa.
 4. Đảng Tân Việt đang gây ảnh hưởng lớn để lôi kéo phong trào cách mạng.

Câu 15. Sau khi khởi nghĩa Yên Bái thất bại, Việt Nam Quốc dân đảng đã

 1. Tiếp tục hoạt động và có ảnh hưởng lớn ở Bắc Kì.
 2. Đi vào hoạt động bí mật, chờ thời cơ để tiếp tục khởi nghĩa.
 3. Chấm dứt hoạt động.
 4. Thỏa hiệp với Pháp chống lại phong trào cách mạng.

Câu 16. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng được xem là

 1. Văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 2. Tài liệu chính trị đặc biệt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 3. Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 4. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 17. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là

 1. Báo Thanh niên.
 2. Tác phẩm “Đường Kách mệnh”.
 3. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”.
 4. Báo “Người cùng khổ”.

Câu 18. Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là gì?

 1. Đánh đổ đế quốc Pháp, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập.
 2. Đánh đổ phong kiến, tay sai, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
 3. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến, làm cho nước Việt Nam được độc lập tự do.
 4. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập.

Câu 19. Nội dung nào thể hiện tính đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?

 1. Đánh giá đúng khả năng lãnh đạo của giai cấp công nhân.
 2. Tạo ra mối liên hệ gắn bó giữa công nhân và nông dân.
 3. Xác định rõ con đường phát triển của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
 4. Thể hiện rõ tinh thần quốc tế vô sản.

Câu 20. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã xác định giai cấp công nhân là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam vì

 1. Giai cấp công nhân là lực lượng đông đảo.
 2. Giai cấp công nhân có ý thức về quyền lợi giai cấp.
 3. Giai cấp công nhân có tinh thần cách mạng triệt để.
 4. Giai cấp công nhân là lực lượng đại diện cho phương thức sản xuất mới.

Câu 21. Nội dung nào dưới đây là ý nghĩa của sự thành lập 3 tổ chức cộng sản năm 1929 ở Việt Nam?

 1. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối cách mạng Việt Nam.
 2. Mở ra một bước ngoặt lịch sử vô cùng to lớn cho cách mạng Việt Nam.
 3. Là bước chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
 4. Là kết quả tất yếu của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam.

Câu 22. Hãy nêu rõ thành phần và địa bàn hoạt động của Tân Việt cách mạng Đảng?

 1. Công nhân và nông dân, hoạt động ở Trung Kì.
 2. Tư sản dân tộc, công nhân, hoạt động ở Bắc Kì.
 3. Trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản, hoạt động ở Trung Kì.
 4. Tất cả các giai cấp và tầng lớp, hoạt động ở Nam Kì.

Câu 23. Dưới tác động của hệ tư tưởng nào làm cho Tân Việt cách mạng đảng bị phân hóa?

 1. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn.
 2. Tư tưởng dân chủ tư sản.
 3. Chủ nghĩa Mác – Lê nin.
 4. Hệ tư tưởng phong kiến.

Câu 24. Tư tưởng của Việt Nam Quốc dân đảng chịu ảnh hưởng của tư tưởng nào?

 1. Chủ nghĩa dân tộc.
 2. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn.
 3. Chủ nghĩa Mác – Lê nin.
 4. Chủ nghĩa dân sinh.

Câu 25. Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là gì?

 1. Độc lập dân tộc và tự do.
 2. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
 3. Độc lập dân tộc và dân chủ.
 4. Độc lập dân tộc và mọi người sống sung sướng tự do.

Câu 26. Ý nghĩa lịch sử lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Yên Bái là gì?

 1. Góp phần cổ vũ lòng yêu nước và chí căm thù của nhân dân ta đối với bè lũ cướp nước tay sai.
 2. Chấm dứt vai trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp tư sản dân tộc đối với cách mạng Việt Nam.
 3. Đánh dấu sự khủng hoảng của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.
 4. Việt Nam Quốc dân Đảng đáp ứng một phần yêu cầu của nhiệm vụ dân tộc của nhân dân ta.

Câu 27. Ngay sau khi thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Nguyễn Ái Quốc đã cùng một số nhà yêu nước Triều Tiên, Inđônêxia thành lập tổ chức chính trị nào tại Quảng Châu (Trung Quốc)?

 1. Hội Liên hiệp thuộc địa.
 2. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.
 3. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.
 4. Tân Việt cách mạng đảng.

Câu 28. Việt Nam Quốc dân Đảng là một đảng chính trị theo xu hướng nào?

 1. Vô sản.
 2. Dân chủ tư sản.
 3. Dân chủ tiểu tư sản.
 4. Dân chủ vô sản và tư sản.

Câu 29. Quá trình phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã dẫn đến sự thành lập các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929?

 1. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng.
 2. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
 3. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
 4. An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Câu 30. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được triệu tập (3/2/1930) tại Hương Cảng vì nhiều lí do. Lí do nào sau đây không đúng?

 1. Chấm dứt sự chia rẽ giữa các tổ chức cộng sản.
 2. Yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam lúc đó.
 3. Yêu cầu của Quốc tế cộng sản.
 4. Để thay thế vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

Với nội dung bài Lịch sử 12 bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 các bạn học sinh cùng quý thầy cô chắc hẳn đã nắm vững được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Bài viết do review.edu.vn chia sẻ đã cho chúng ta thấy được về khái niệm, đặc điểm và vai trò cuộc cách mạng giải phóng dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ những năm 1925 – 1930… Mời bạn đọc cùng tham khảo

Bài viết cùng chủ đề: