+222 Hình ảnh Phật – Những Ảnh Phật đẹp nhất năm 2021

Hình ảnh Phật Đẹp bao gồm hình ảnh của các vị Phật và Bồ Tát được  như: Phật A Di Đà, Quán Thế Âm, Phật Thích Ca, Tây Phương Tiếp Dẫn, Tây Phương Tam Thánh, Địa Tạng Bồ Tát, Phật Dược Sư, Phật Di Lặc, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Ngũ Phương Phật, Thiên Thủ Thiên Nhãn, Hư Không Tạng Bồ Tát, Như Lai Đại Nhật, Bất Động Minh Vương, v.v. Đối với Việt Nam – nền văn hóa ảnh hưởng rất nhiều từ Phật giáo thì việc thờ cúng tranh ảnh Phật luôn được quan tâm không chỉ ở những người xuất gia, theo Phật mà cả những tín đồ, những người có Đức tin vẫn có những cách lựa chọn tượng, tranh hoặc hình ảnh Phật cho riêng mình. Cùng dean2020.edu.vn tổng hợp những bức tranh, hình ảnh Phật đẹp và trang trọng nhất nhé!

Hình ảnh Phật đẹp

Phật A Di Đà, hình phật A Di Đà
Phật A Di Đà, hình phật A Di Đà
Quán Thế Âm, Quan Âm, Quán Thế Âm Bồ tát
Quán Thế Âm, Quan Âm, Quán Thế Âm Bồ tát
Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Thế Chí, hình đại thế chí bồ tát
Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Thế Chí, hình đại thế chí bồ tát
Phật Thích Ca, Hình Phật Thích Ca
Phật Thích Ca, Hình Phật Thích Ca
Địa Tạng Bồ Tát, địa tạng vương bồ tát
Địa Tạng Bồ Tát, địa tạng vương bồ tát
Tây Phương Tam Thánh
Tây Phương Tam Thánh
Phổ Hiền Bồ Tát, hình phổ hiền bồ tát
Phổ Hiền Bồ Tát, hình phổ hiền bồ tát
Văn Thù Bồ Tát, hình văn thù bồ tát
Văn Thù Bồ Tát, hình văn thù bồ tát
phật dược sư, phật dược sư lưu ly, ảnh phật dược sư
phật dược sư, phật dược sư lưu ly, ảnh phật dược sư
Thiên Thủ Thiên Nhãn
Thiên Thủ Thiên Nhãn
Hư Không Tạng Bồ Tát
Hư Không Tạng Bồ Tát
Phật Di Lạc, hình phật di lạc
Phật Di Lạc, hình phật di lạc
Như Lai Đại Nhật
Như Lai Đại Nhật
Ngũ Phương Phật
Ngũ Phương Phật

Hình ảnh tượng Phật đẹp

Hình ảnh tượng Phật đẹp
Hình ảnh tượng Phật đẹp
Hình ảnh tượng Phật uy nghi
Hình ảnh tượng Phật uy nghi
Hình ảnh tượng Phật uy nghi huyền ảo
Hình ảnh tượng Phật uy nghi huyền ảo
Hình ảnh tượng Phật uy nghi huyền ảo đẹp
Hình ảnh tượng Phật uy nghi huyền ảo đẹp
Hình ảnh tượng Phật uy nghi huyền ảo đẹp nhất
Hình ảnh tượng Phật uy nghi huyền ảo đẹp nhất
Hình ảnh tượng Phật uy nghi an bình
Hình ảnh tượng Phật uy nghi an bình
Hình ảnh tượng Phật uy nghi ngoài trời
Hình ảnh tượng Phật uy nghi ngoài trời
Hình ảnh tượng Phật đẹp độc đáo
Hình ảnh tượng Phật đẹp độc đáo

Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát

Quán Thế Âm Bồ Tát theo tiếng Phạn Avalokitesvara, nghĩa là Ngài nghe tiếng kêu thầm kín thiết tha từ tâm khảm chúng sinh trong thế gian mà đến cứu khổ. Đem an lạc từ bi tâm vô lượng không phân biệt dến với mọi loài, nói cách khác là tình yêu thương trìu mến vô biên gấp muôn vạn lòng dạ của bà mẹ hiền ở thế gian đối với những đứa con của mình, nên còn gọi là Từ mẫu Quán Thế Âm.

Hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát
Hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát
Hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát
Hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát
Hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát
Hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát
Hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát
Hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát
Hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát
Hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát
Hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát
Hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát
Hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát

Hình ảnh Phật A Di Đà

Theo Phật giáo Đại Thừa Phật A Di Đà là một vị vua trong truyền thuyết, Ngài đã từ bỏ vương quốc của mình để trở thành một tu sĩ Phật giáo và có tên là Dharmakara, có nghĩa là “Kho Chứa Pháp”. Ngày nay nhiều Phật tử thuộc trường phái Tịnh Độ thường xuyên niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để nương tựa vào nguyện lực của Đức Phật A DI Đà để Ngài dẫn họ về cõi Tây Phương Cực Lạc sau khi chết

Hình ảnh Phật A Di Đà
Hình ảnh Phật A Di Đà
Hình ảnh Phật A Di Đà
Hình ảnh Phật A Di Đà
Hình ảnh Phật A Di Đà
Hình ảnh Phật A Di Đà
Hình ảnh Phật A Di Đà
Hình ảnh Phật A Di Đà
Hình ảnh Phật A Di Đà
Hình ảnh Phật A Di Đà
Hình ảnh Phật A Di Đà
Hình ảnh Phật A Di Đà
Hình ảnh Phật A Di Đà
Hình ảnh Phật A Di Đà
Hình ảnh Phật A Di Đà
Hình ảnh Phật A Di Đà
Hình ảnh Phật A Di Đà
Hình ảnh Phật A Di Đà
Hình ảnh Phật A Di Đà
Hình ảnh Phật A Di Đà
Hình ảnh Phật A Di Đà
Hình ảnh Phật A Di Đà
Hình ảnh Phật A Di Đà
Hình ảnh Phật A Di Đà
Hình ảnh Phật A Di Đà
Hình ảnh Phật A Di Đà
Hình ảnh Phật A Di Đà
Hình ảnh Phật A Di Đà

Hình ảnh Địa Tạng Bồ Tát

Kết
Trên đây là những hình ảnh Phật được nhiều người quan tâm nhất tại Việt Nam, nếu bạn cũng là người quan tâm đến Phật giáo, quan tâm đến những điều thiện lành, an nhiên hay chọn cho mình những bức ảnh, tranh đẹp nhất làm hình nền điện thoại, máy tính, desktop, v.v. Chúc các bạn luôn bình an, hạnh phúc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *