Học viện Cán Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh – Thông Tin Tuyển Sinh

Học Viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh được hình thành trên cơ sở nâng cấp Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 1878/QĐ-TTg của Thủ tướng C hính phủ. Tiền thân của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay là Trường Đảng Khu ủy do Thường vụ Khu ủy Sài Gòn – Gia Định thành lập vào tháng 6/1965. Trường được vinh dự mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ vào năm 1969 và từ đó đến nay, Trường đã liên tục phát triển, liên tục lớn mạnh và ngày nay trở thành Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh với cơ ngơi khang trang và hiện đại.

Giới thiệu chung về Học viện Cán Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh

Lịch sử hình thành và phát triển

Vào những năm 1965, đế quốc Mỹ đổ quân vào miền Nam Việt Nam tiến hành cuộc “chiến tranh cục bộ”. Trước tình hình, nhiệm vụ cách mạng mới, Thường vụ Khu ủy Sài Gòn – Gia Định quyết định thành lập Trường Đảng của Khu ủy vào tháng 6/ 1965, đến năm 1969 trường chính thức mang tên Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Khu ủy Sài Gòn – Gia Định, Trường thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt cho các phong trào cách mạng Khu Sài Gòn – Gia Định và các vùng lân cận.

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tham gia giảng dạy tại lớp học đầu tiên của Trường

Trường ra đời tại căn cứ địa Củ Chi và di chuyển nhiều nơi như Tây Ninh, Tiền Giang, Bến Tre, có lúc dời sang Campuchia nhưng vẫn kiên cường dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiều lớp bồi dưỡng lý luận, giáo dục đường lối đấu tranh cách mạng của Đảng, rèn luyện ý chí niềm tin cho hàng nghìn cán bộ đảng viên của Khu Sài Gòn – Gia Định.

Sau 30/4/1975, Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục sự nghiệp giáo dục, đào tạo lực lượng cách mạng cho hệ thống chính trị của thành phố. Để đáp ứng nhu cầu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật và giao lưu quốc tế của cả nước, ngoài việc duy trì và phát triển Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Thành phố  lần lượt thành lập thêm Trường Hành chính (năm 1976), Trường Đào tạo tại chức (năm 1977) và Trung tâm giáo dục Chính trị (năm 1986) cùng thực hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng lực lượng cán bộ – công chức cho Thành phố. Đến năm 1997, thực hiện Quyết định 88/QĐ-TW của Ban Bí thư Trung ương ngày 05/09/1994, Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ, Trường Đào tạo tại chức và Trung tâm giáo dục Chính trị sáp nhập thành Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1998, theo Quyết định số 5509/QQĐ-UB-NC ngày 19 tháng 10 năm 1998 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ sáp nhập với Trường Hành chính Thành phố mang tên mới là Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2014, theo theo Quyết định 1878 (15/10/2014) của Thủ tướng Chính phủ, Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh được nâng cấp trở thành Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ đón nhận huân chương độc lập hạng Nhì

Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của Thành ủy và UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao cho, Học viện xác định: Con người luôn là chủ thể đóng vai trò quyết định trong quá trình xây dựng và phát triển. Vì vậy, Học viện luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, là khâu trung tâm, giữ vai trò quyết định chất lượng đào tạo của Học viện. Từ những ngày mới sáp nhập, Trường chỉ có đội ngũ giáo viên khoảng 50 người (trong đó 2 tiến sĩ, 3 thạc sĩ); đến nay đội ngũ giáo viên Học viện đã phát triển ngày càng lớn về số lượng, mạnh về chất lượng (đến nay, Học viện có 1 Phó Giáo sư, 17 Tiến sĩ, 57 Thạc sĩ, 14 Nghiên cứu sinh, 11 người đang theo chương trình cao học); là đơn vị dẫn đầu trong hệ thống các Trường Chính trị cả nước về trình độ học hàm, học vị, về uy tín, trình độ. Qua 3 lần dự thi giảng viên giỏi trong hệ thống Trường Chính trị toàn quốc có 06 giáo viên đạt danh hiệu giảng viên giỏi, trong đó có 5 đồng chí được nhận Bằng khen xuất sắc của Học viện. Nhiều giảng viên của nhà trường còn được Học viện, các Trường Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh mời giảng.

Kể từ ngày thành lập, 50 năm qua, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp và bổ sung nguồn nhân lực lãnh đạo và quản lý khá dồi dào cho hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế, các đoàn thể xã hội không chỉ riêng cho Thành phố Hồ Chí Minh mà còn cho các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phía Nam. Ngoài nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức thành phố, Học viện còn mở rộng các lớp bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế; về ngoại ngữ, tin học; về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể cho các chức danh cán bộ cấp cơ sở. Đồng thời liên kết với các Học viện, trường Đại học đào tạo trình độ Cao cấp, cử nhân Chính trị, cử nhân Hành chính, cử nhân Kinh tế, Anh văn, cử nhân Quan hệ quốc tế…

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh là trường đầu tiên trong hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành trên cả nước thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, đến năm 2009 áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Đến nay, hệ thống quản lý chất lượng tiếp tục được thay đổi, hoàn thiện theo sự biến đổi nhanh chóng của thực tiễn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý cấp Học viện và trở thành công cụ quản lý sắc bén, hiệu quả toàn bộ hoạt động của Nhà trường nhằm mục đích thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của Thành ủy, UBND Thành phố giao cho.

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Sứ mệnh

Là nơi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh theo chức năng, nhiệm vụ quy định đối với trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Là nơi đào tạo sinh viên nhằm cung cấp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho hệ thống chính trị các cấp trong cả nước.

Là nơi triển khai dịch vụ khoa học và công nghệ; nghiên cứu và tư vấn về chính sách cho các cấp quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh.

Tầm nhìn

Đến năm 2030, xây dựng Học viện Cán bộ Thành phố trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức, sinh viên chất lượng cao với cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế và môi trường giáo dục lành mạnh, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Giá trị cốt lõi

Với tầm nhìn và sứ mệnh, Học viện Cán bộ Thành phố hướng tới các giá trị cốt lõi sau đây:
– Vì sự phát triển toàn diện của người cán bộ, lấy người học làm trung tâm – Chất lượng giáo dục luôn là yếu tố quan tâm hàng đầu cho mọi hoạt động – Đề cao tính sáng tạo, ứng dụng trong nghiên cứu khoa học
– Mở rộng liên kết, hợp tác quốc tế là nòng cốt cho sự phát triển – Đề cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác quản lý
– Hướng đến sự phát triển chung của Thành phố, chung tay vì cộng đồng trên các lĩnh vực.

Thông tin tuyển sinh

Thời gian tuyển sinh

  • Thời gian xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể :
STT Nội dung Thời gian
1 Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2020 Từ ngày 15/6-30/6
2 Thông báo công khai những thí sinh không đủ điều kiện dự thi Chậm nhất ngày 23/7
3 Nhận Giấy báo dự thi Chậm nhất ngày 1/8/2020
4 Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sao sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi 14 giờ ngày 8/8/2020
5 Thi tốt nghiệp THPT 2020 Từ ngày 9/8-10/8/2020
6 Công bố kết quả thi Ngày 27/8/2020
7 Công bố kết quả tốt nghiệp THPT sơ bộ Hoàn thành chậm nhất ngày 1/9/2020
8 Phúc khảo bài thi Từ ngày 27/8 đến hết ngày 5/9/2020
9 Nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, học bạ và các loại Giấy chứng nhận (bản chính) Hoàn thành chậm nhất ngày 4/9/2020
10 Bộ GD-ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (hay còn gọi là điểm sàn) khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe Trước ngày 7/9
11 Các trường công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) Trước ngày 8/9
12 Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến (Chỉ được điều chỉnh khi số nguyện vọng điều chỉnh không lớn hơn số nguyện vọng ban đầu) Từ ngày 9/9 đến 17 giờ ngày 16/9
13 Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu đăng ký xét tuyển (Được phép thêm nguyện vọng so với số nguyện vọng ban đầu) Từ ngày 9/9 đến 17 giờ ngày 18/9
14 Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu) Trước 17 giờ ngày 20/9
15 Các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 Trước 17 giờ ngày 27/9
16 Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 Trước 17 giờ ngày 3/10

Đối tượng tuyển sinh

  • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

 Phạm vi tuyển sinh

  • Tuyển sinh trong cả nước.

Phương thức tuyển sinh

1. Phương thức xét tuyển

– Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.

– Xét theo kết quả kỳ thi THPT.

– Xét theo kết quả học bạ THPT.

2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT

a. Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:

– Đối tượng 1: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Đối tượng 2: điểm xét tuyển là tổng điểm quy đổi từ các tiêu chí sau:

+ Học sinh đạt giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học;

+ Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt IELTS từ 5,5/TOEFL iBT từ 60 điểm trở lên trong thời hạn xét tuyển;

+ Điểm trung bình học lực từng năm lớp 10, lớp 11, lớp 12;

+ Học sinh trường THPT chuyên/năng khiếu.

b. Xét theo kết quả kỳ thi THPT:

– Thí sinh có tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển bằng ngưỡng tối thiểu đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định trở lên;

– Điểm trúng tuyển được xét theo ngành, xét kết quả từ cao cho đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn của tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển, không nhân hệ số;

– Không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống.

c. Xét theo kết quả học bạ THPT:

– 70% chỉ tiêu dành cho thí sinh có hộ khẩu Thành phố Hồ Chí Minh, 30% chỉ tiêu dành cho thí sinh có hộ khẩu các tỉnh, thành phố khác;

– Điểm trung bình học bạ 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 từ 6.0 trở lên;

– Điểm trung bình 3 môn xét tuyển của tổ hợp môn trong 3 năm học (lớp 10, lớp 11, lớp 12) theo kết quả học tập THPT đạt từ 18.0 điểm;

– Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp.

Điểm chuẩn các năm

Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu
Quản lý nhà nước 7310205 A00, A01, C00, D01 120
Chính trị học 7310201 C00, C03, C04, C14 91
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 C00, C03, C04, C14 91
Luật 7380101 A00, A01, C00, D01 150
Công tác xã hội 7760101 C00, C14, D01, D14 98

Điểm trúng tuyển các ngành

Điểm chuẩn của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Ngành Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Kết quả thi THPT QG Học bạ Kết quả thi THPT QG Học bạ Xét theo KQ thi THPT Xét theo học bạ
Quản lý nhà nước 21.3 26.5 21,15 24,85 24 – Hộ khẩu TP.HCM: 25,95

– Hộ khẩu tỉnh: 25,70

Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước 21.15 24.5 18,66 22,35 23,55 – Hộ khẩu TP.HCM: 23,50

– Hộ khẩu tỉnh: 24,15

Chính trị học 19.75 24.35 18,70 21 23,25 – Hộ khẩu TP.HCM: 22,25

– Hộ khẩu tỉnh: 23,95

Luật 21 26 21,20 25,25 24,25 – Hộ khẩu TP.HCM: 25,15

– Hộ khẩu tỉnh: 25,55

Công tác xã hội 19.62 24 18,45 22,40 21,75 – Hộ khẩu TP.HCM: 23,25

– Hộ khẩu tỉnh: 23,30

Trên đây là những thông tin tuyển sinh của Học viện Cán Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh được review.edu.vn tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Đừng quen theo dõi chúng tôi để cập nhật những tin tức hay và bổ ích hàng ngày bạn nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *