Mẫu Thông Báo Nghỉ Tết chính xác và ngắn gọn nhất

Mẫu thông báo nghỉ Tết được dùng phổ biến cho các công ty, cơ quan, trường học khi có lịch nghỉ lễ, Tết muốn thông báo tới công nhân viên và học sinh của mình vào dịp cuối năm hay nhân ngày lễ nào đó. Mời các bạn cùng tải mẫu thông báo nghỉ Tết mới nhất này về để sử dụng tùy vào từng trường hợp cụ thể. Nội dung chi tiết của Mẫu thông báo nghỉ lễ, Tết, mời các bạn tham khảo

Cách viết bản thông báo

Xây dựng bố cục thông báo:

Bản thông báo cần có các yếu tố:
  • Quốc hiệu và tiêu ngữ.
  • Địa danh và ngày tháng năm ra thông báo.
  • Tên cơ quan thông báo.
  • Tên văn bản (thông báo) và trích yếu nội dung.
  • Nội dung thông báo.
  • Ký đóng dấu cơ quan.
  • Nơi nhận.

Cách viết nội dung thông báo

– Có thể chia các thông báo có nhiều nội dung thành các mục, các điều cho dễ nhớ.
Trong thông báo cần đề cập ngay vào nội dung cần thông tin mà không cần nêu lý do, căn cứ, hoặc nêu tình hình chung như các văn bản.
Phần đại diện ký thông báo: không bắt buộc phải là thủ trưởng cơ quan, mà các trưởng phó phòng ban có trách nhiệm về các lĩnh vực trên ở các cơ quan được quyền ký và trực tiếp thông báo dưới danh nghĩa thừa lệnh thủ trưởng cơ quan.

Mẫu thông báo nghỉ Tết Canh Tý 2020

…………………………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số ………./……………. Ngày …. tháng …. năm 20…

THÔNG BÁO

Về ………………………………………(1)
Kính gửi: …………………………………………………………….(2)
Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………………..(3);
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………………..(4)
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Đề nghị ………………………………………………………………………………………………………………..
Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
  • ……….;
  • ……….. ;
  • Lưu: VT.
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Chú giải:
(1) Trích yếu: tóm tắt nội dung đề cập của thông báo.
(2) Nơi được thông báo hoặc gửi tới.
(3) Các căn cứ trực tiếp để thông báo (nếu cần).
(4) Nội dung của thông báo.
Tải về mẫu thông báo nghỉ tết Canh Tý 2020: thong-bao-nghi-tet

Mẫu thông báo nghỉ tết dương lịch, âm lịch 2020

CÔNG TY ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Số: …………….

………….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO

V/v: Nghỉ Tết Dương Lịch 2020 và Tết Âm lịch Kỷ Hợi 2020

– Căn cứ vào Quy định của Bộ Luật Lao động của nước CHXHCNVN về nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm;
– Thừa Ủy nhiệm của ban Giám Đốc Công ty, Phòng Quản trị thông báo lịch nghỉ, trực Lễ, Tết như sau:
I. THỜI GIAN NGHỈ:
1. CB-NV Văn phòng Cty:
– Tết dương lịch 2020: Toàn thể CB-CNV được Nghỉ tết dương lịch từ …………………. (thứ …) đến hết ……………….. (thứ ……). Thứ ……………………… làm việc bình thường.
– Tết âm lịch Canh Tý: Toàn thể CB-CNV được nghỉ Tết âm lịch Canh Tý, từ ngày …………………. (…………… âm lịch) đến hết ngày …………………. (Mùng …….. tết).
– CB-NV muốn nghỉ sớm hoặc đi làm trễ so với thời gian quy định trên thì đăng ký nghỉ phép theo chế độ phép năm.
2. Văn phòng các Đội ……………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Các phòng ban bố trí CB–CNV trực và phải trả ……..% lương cho những ngày:
– 01 ngày nghỉ Tết dương lịch 01/01/2020.
– 05 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, từ ………………….. đến hết ……………..
II. CÔNG TÁC TRỰC; TỔNG VỆ SINH:
1. Công tác trực:
– Các phòng ban bố trí cán bộ, công nhân viên thay phiên trực trong các ngày nghỉ lễ, tết.
2. Tổng vệ sinh:
– Toàn bộ nhân viên tổng vệ sinh nơi mình làm việc, đảm bảo vệ sinh.
– Tắt toàn bộ thiết bị điện
– Kiểm tra toàn bộ hệ thống cửa trước khi nghỉ tết.
III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGHỈ, TRỰC TẾT:
BCH các Đội, các phòng ban báo cáo tình hình nghỉ Tết và danh sách nhân viên trực Tết về Phòng Quản trị trước ngày …………………….
Đề nghị BCH các Đội, các CB–CNV thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

Nơi nhận:
– ………………….
– ………………….

GIÁM ĐỐC

Tải về mẫu thông báo nghỉ tết dương lịch, âm lịch 2020: thong-bao-nghi-tet

Trên đây là mẫu giấ thông báo nghỉ tết do review.edu.vn tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ lựa chọn được mẫu thông báo nghỉ tết phù hợp với công ty mình nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *