Bảng xếp hạng TOP 50 trường Đại học hàng đầu Nhật Bản năm 2020

Bảng xếp hạng top trường hàng đầu Nhật Bản được tổng hợp bằng 11 chỉ số, mỗi chỉ số theo mức độ quan trọng của chúng trong chỉ số. Các chỉ số này bao gồm danh tiếng học tập, danh tiếng nhà tuyển dụng, tỷ lệ giảng viên/sinh viên, mạng lưới nghiên cứu quốc tế, trích dẫn trên mỗi bài báo và tài liệu cho mỗi giảng viên.
Năm 2020, trường Đại học Tokyo là sự khác biệt của bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất tại Nhật Bản trong lần đầu tiên này, với Đại học Kyoto ở vị trí thứ hai. Hai trường đại học này cũng là hai trường tại Nhật Bản có điểm số cao nhất về danh tiếng học thuật và danh tiếng nhà tuyển dụng.

1 Đại học Tokyo
2 Đại học Kyoto
3 Đại học Osaka
4 Viện Công nghệ Tokyo (Công nghệ Tokyo)
5 Đại học Tohoku
6 Đại học Nagoya
7 Đại học Hokkaido
số 8 Đại học Kyushu
9 Đại học Waseda
10 Đại học Keio
11 Đại học Tsukuba
12 Đại học Kobe
13 Đại học Hiroshima
14 Đại học Hitotsubashi
15 Đại học Y và Nha khoa Tokyo (TMDU)
16 Đại học Chiba
17 Tokyo Metropolitan University
18 Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo
19 Đại học Kanazawa
20 Đại học Okayama
21 Đại học Khoa học Tokyo
22 Đại học Nagasaki
23 Đại học Kumamoto
24 Đại học thành phố Osaka
25 Đại học tỉnh Osaka
26 Đại học Quốc gia Yokohama
27 Đại học Ritsumeikan
28 Đại học Sophia
29 Đại học Niigata
30 Đại học Tokushima
= 31 Kyushu Viện Công nghệ
= 31 Đại học Christian quốc tế
33 Đại học Shinshu
34 Đại học Thành phố Yokohama
35 Đại học Shimane
36 Đại học Saitama
37 Đại học Kagoshima
38 Đại học Doshisha
39 Đại học Yamaguchi
40 Viện Công nghệ Kyoto
= 41 Đại học Kindai (Đại học Kinki)
= 41 Đại học Tokai
42 Đại học Gifu
43 Đại học Rikkyo
44 Đại học Thành phố Nagoya
45 Đại học Miyazaki
46 Đại học Meiji
47 Học viện Công nghệ Nagoya (NIT)
= 49 Đại học Yamagata
= 49 Toyota Viện công nghệ

 
Nguồn dịch từ: https://www.topuniversities.com/university-rankings/rankings-by-location/japan/2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *