Giấy xin xác nhận hộ nghèo chính xác nhất hiện nay

Giấy xin xác nhận hộ nghèo là dạng văn bản hành chính, sử dụng cho các hộ gia đình có nguyện vọng trình bày hoàn cảnh khó khăn lên cơ quan có thẩm quyền để được xét duyệt. Theo quy định hiện nay, một gia đình để được công nhận là hộ nghèo phải đảm bảo các tiêu chí về số tiền bình quân hàng tháng/ đầu người. Con cái đi học cần được hỗ trợ các khoản trợ cấp để đảm bảo không bị gián đoạn. Hôm nay, review.edu.vn  sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin liên quan đến mẫu giấy xác nhận hộ nghèo và mẫu giấy xin xác nhận hộ nghèo chính xác nhất hiện nay.

Điều kiện công nhận hộ nghèo

Tiêu chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng như các yếu tố liên quan chặt chẽ đến việc xét duyệt đối tượng hộ nghèo ở tỉnh hiện nay như sau :

1. Chuẩn hộ nghèo: Thu nhập từ 1.000.000 đồng/người/tháng trở xuống cho khu vực nông thôn; từ 1.200.000 đồng/người/tháng trở xuống cho khu vực thành thị.

2. Chuẩn hộ cận nghèo: Thu nhập từ 1.001.000 đồng đến 1.300.000 đồng/người/tháng cho khu vực nông thôn; từ 1.201.000 đồng đến 1.560.000 đồng/người/tháng cho khu vực thành thị.

3. Các hộ mới thoát nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh tiếp tục được thụ hưởng thêm hai năm các chính sách như hộ nghèo, gồm: Tín dụng; bảo hiểm y tế; giáo dục; dạy nghề; khuyến nông – khuyến công. Đảm bảo tỷ lệ hộ tái nghèo hàng năm không vượt quá 2%.

Riêng đối với thành phố Hồ Chí Minh thì tiêu chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo có sự khác biệt như sau :

1. Hộ nghèo thành phố: Là những hộ dân thành phố (có hộ khẩu thường trú và tạm trú ổn định trên 6 tháng) có 1 hoặc cả 2 tiêu chí và được chia theo 03 nhóm hộ để tổ chức thực hiện các chính sách tác động hỗ trợ giảm nghèo theo thứ tự ưu tiên như sau:

Tiêu chí

Hộ nghèo nhóm 1

Hộ nghèo nhóm 2

Hộ nghèo nhóm 3

(1) Thu nhập bình quân đầu người

Từ 28 triệu đồng/người/năm trở xuống

Từ 28 triệu đồng/người/ năm trở xuống

Trên 28 triệu đồng/người/năm (không nghèo thu nhập)

(2) Tổng số điểm thiếu hụt của 5 chiều nghèo với 11 chỉ số

Từ 40 điểm trở lên

Dưới 40 điểm (từ 0 đến 35 điểm)

Từ 40 điểm trở lên

2. Hộ cận nghèo thành phố: Là những hộ dân thành phố (có hộ khẩu thường trú và tạm trú ổn định trên 6 tháng) có 2 tiêu chí sau:

Tiêu chí

Hộ cận nghèo

(1) Thu nhập bình quân đầu người

Trên 28 triệu đồng/người/năm đến 36 triệu đồng/người/năm

(2) Tổng số điểm thiếu hụt của 5 chiều nghèo với 11 chỉ số

Dưới 40 điểm (từ 0 đến 35 điểm)

Nội dung giấy xin xác nhận hộ nghèo

Với các hộ dân đủ các tiêu chí đánh giá hộ nghèo có thể làm đơn xin xác nhận hộ nghèo gửi lên Ủy ban nhân dân xã để được xem xét giải quyết. Theo đó mẫu đơn này phải được sử dụng theo mẫu có sẵn và cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết bao gồm: Họ và tên, ngày sinh, chứng minh thư nhân dân, địa chỉ cư trú. Lý do xác nhận hộ nghèo. Ví dụ người nhà cần xác nhận để con cái được hưởng chế độ trợ cấp tại trường. Trong trường hợp này bạn phải cung cấp thông tin về tên học sinh, lớp, trường học cụ thể.

Trên đây là những nội dung liên quan đến đơn xin xác nhận hộ nghèo. Nếu bạn đang tìm kiếm mẫu đơn mới nhất để sử dụng cho mục đích của mình có thể tải văn bản này trên review.edu.vn để sử dụng.

Mẫu giấy xin xác nhận hộ ngèo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

ĐƠN XIN XÁC NHẬN
HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Kính gửi: UBND xã, (phường):…………………………………………………… ……………………..
1. Tôi tên là:…………………………………………………. Sinh ngày:……………………………………
2. Quê quán:………………………………………………………………………………………………………
3. Địa chỉ (tạm trú):…………………………………………………………………………………
4.Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………..
Xin được xác nhận gia đình tôi hiện đang có hoàn cảnh như sau:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Gia đình thuộc diện: (Chính sách, Vùng sâu , Hộ nghèo)
Cha:……………………………………………………… tuổi, hiện ở tại:………………………………..
Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………..
Mẹ:………………………………………………………. tuổi, hiện ở tại:………………………………..
Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………
Khác (cha mẹ ly thân, ly hôn…):……………………………………………………………………………
(nếu đã mất thì ghi năm và lý do mất, nếu bệnh thì ghi rõ bệnh gì, có nằm viện không, bệnh viện nào? nếu là thương binh thì ghi rõ hạn thương binh )
6. Gia đình có……anh chị em (kể cả tôi). Người lớn nhất…………….….tuổi, Người nhỏ nhất………..……tuổi.
Số người còn đang đi học: Cấp 1:……….……, Cấp 2:…..……..…, Cấp 3:…………, Đại học……………
7. Nhà tôi có ………m2 đất trồng (nuôi)….. …….…………………………..
8. Gia đình có Buôn bán nhỏ (nghề nghiệp khác)….………………
9. Thu nhập bình quân của gia đình……………………….đồng/tháng
10. Bản thân tôi: Thu nhập…………………….đồng/tháng (nếu có)
11. Lý do xin xác nhận: (VD: bổ sung hồ sơ xin học bổng, vay vốn….)
…,Ngày…tháng……năm 20….
Xác nhận của chính quyền địa phương                                                                             Người làm đơn

Tải mẫu giấy xin xác nhận hộ nghèo tại đây : mau-don-xin-xac-nhan-hoan-canh-kho-khan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *